💰💰 Vyhrajte nákup v hodnote 50 eur!


Pravidlá Facebook súťaže

Organizátor

Súťaž je organizovaná spoločnosťou SK – DATA s.r.o.,IČO: 55399215, DIČ: 2121977077, Sídlo : SK – DATA s. r. o. ,Dunajské nábrežie 2997/15, 945 05 Komárno.

Facebook stránka : spolahlivyeshop.sk

Trvanie

Súťaž sa koná od 27.07.2023 do 11.08.2023. Akékoľvek lajky a komentáre zaslané pred alebo po tomto dátume nebudú akceptované.

Účastníci

Každá fyzická osoba, ktorá počas trvania súťaže splní nasledujúce podmienky, sa môže zúčastniť súťaže. Účastníci musia byť obyvateľmi Slovenskej republiky a musia byť starší ako 18 rokov.

Podmienky účasti

Účastníci musia počas trvania súťaže na sociálnej sieti Facebook splniť tieto podmienky:

– musia dať „Páči sa mi“ na príspevok súvisiaci so súťažou,

– musia komentovať príspevok súvisiaci so súťažou.

Výhra

Výherca súťaže má právo na tovar v hodnote max. 50 eur v ktoromkoľvek eshope, uvedeného v databáze spolahlivyeshop.sk

Ak vybraný eshop podporuje darčekové kupóny, tak Organizátor kontaktuje daný eshop,a keď je te možné, kúpi kupón v hodnote 50 eur, a prevedie vlastníctvo kupónu na výhercu.

Ak vybraný eshop nepodporuje darčekové kupóny, po výbere tovaru, ktorý želá výherca zakúpiť, spoločnosť  SK – DATA s.r.o.  objedná a zaplatí daný tovar a zabezpečí aj jeho doručenie na adresu výhercu. V tomto prípade sa výhra sa vzťahuje na maximálnu sumu jedného nákupu, to znamená, že výhru nie je možné aplikovať na nákup s konečnou cenou viac ako 50 eur.

V obidvoch prípadoch platí, že tovar nie je možné vymeniť za hotovosť, ani nie je možné presunúť výhru na inú osobu. Nákup tovaru musí byť uskutočnený v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami príslušného eshopu.  

Výber víťaza

Víťaz bude vybraný prostredníctvom náhodného výberu  12.08.2023. Výber sa uskutoční online, pomocou stránky commentpicker.com. Výherca bude prostredníctvom Facebooku o výhre informovaný, a jeho meno, a názov vybraného eshopu bude tiež zverejnené na našej Facebookovej stránke.

Ostatné podmienky

Spoločnosť SK – DATA s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže. Akékoľvek zmeny budú oznámené na našej stránke na Facebooku. Účastníci súťaže týmto potvrdzujú, že sú oboznámení s týmito pravidlami a zaväzujú sa ich dodržiavať. Spoločnosť SK – DATA s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek technické problémy alebo problémy s pripojením, ktoré by mohli ovplyvniť účasť v súťaži.

Táto súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani riadená spoločnosťou Facebook a nijakým spôsobom s ňou nesúvisí. Informácie poskytnuté účastníkmi súťaže sú určené pre organizátora súťaže a nie pre Facebook.